جلسه شورای مطالعات و پژوهش های راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

جلسه شورای مطالعات و پژوهش های راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان مورخ اسفندماه 1398 با حضور اساتید و اعضای محترم شورا در محل اداره کل به منظور بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص پروپوزال های دریافتی مربوط به فراخوان طرح های پژوهشی سال 98 و نتایج داوری آن برگزار گردید. 


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

پست الکترونیک:

نظرات: