تمدید مهلت ارسال طرح های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان فارس در سال 1395

مهلت ارسال طرح های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان فارس در سال 1395 تمدید شد

دبیر شورای پژوهش ورزش و جوانان استان فارس گفت: با توجه به استقبال صورت گرفته توسط پژوهشگران مهلت ارسال طرح های پژوهشی تا تاریخ 10 بهمن سال جاری تمدید شد.
تورج موید تاکید کرد: شورای پژوهش ورزش و جوانان استان فارس واقع در شیرازبلوار هفت تنان-استادیوم ورزشی ساختمان شماره 2 ورزش و جوانان فارس است.


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

پست الکترونیک:

نظرات: