اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی – اداره کل ورزش و جوانان فارس – 1395

اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی اداره کل ورزش و جوانان فارس در سال 1395 اعلام شد.

حوزه ورزش
1- بررسی عوامل بازاریابی درصنعت ورزش شهرشیراز
2- تدوین پایگاه اطلاعاتی ارزیابی ورزشکاران نخبه شیراز درسطح بازیهای المپیک و آسیایی و کشوری
3- تهیه هنجارهای ملی سلامت و آمادگی جسمانی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان
4- بررسی وضعیت بهداشت روانی معلولین ورزشکار شیراز
5- بررسی عوارض و هزینه های مختلف مصرف مکمل ها و داروهای کاهش وزن (چربی سوز) برسلامت عمومی درشیراز
6- تدوین برنامه های جایگزینی مجاز تغذیه ای و مکمل های مجاز برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در شیراز
7- نقش رسانه های گروهی درتوسعه ورزش استان و ارائه الگو
8- روش های توسعه رفتار اخلاقی ورزشکاران استان در ورزش قهرمانی استان و کشور و ارائه راهکار
9- بررسی و تحلیل موانع و محدودیت های توسعه صنعت گردشگری ورزشی درشیراز
10- شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی شیراز
11- بررسی وضعیت ورزش جانبازان و معلولین استان
12- بررسی خصوصیات روانی بانوان ورزشکار رشته های مختلف ورزشی در شیراز یا استان
13- بررسی مسائل و مشکلات هیات های ورزشی استان
14- بررسی روش های نوین کشورهای پیشرو در توسعه ورزش همگانی و مقایسه با فارس و ارائه الگو
15- طراحی و تدوین مدل پایش فعالیت های جسمانی و سلامت نوجوانان ، جوانان و میانسالان درشیراز
16- راهکارهای احیاء و ترویج ورزش های سنتی ، بومی و محلی فارس
17- طراحی نظام استعدادیابی با اولویت رشته های مدال آور درشیراز یا استان
18- طراحی الگوی فعالیت بدنی و ورزش سالمندان شیراز با رویکرد افزایش مشارکت
19- بازاریابی ورزشی در شیراز ( وضعیت ، آسیب شناسی ، موانع و راهکارها )
20- بررسی و شناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر برگرایش مردم به ورزش دراستان
21- بررسی موانع و مشکلات پیش روی فرایند استعدادیابی در ورزش استان همراه با ارائه راهکارهای کاربردی
22- بررسی و شناسایی راهکارهای درآمدزایی ورزش استان
23- مقایسه میزان اعتمادبنفس دختران رده های سنی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار
24- سنجش میزان پرخاشگری بانوان ورزشکار رده های قهرمانی

حوزه مدیریت و فناوری
1- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
2- تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
3- بررسی عوامل موثر بر بالابردن سطح کیفیت کار و ایجاد مسئولیت کارکنان
4- بررسی نیازها و مشکلات معیشتی کارکنان و تاثر آن بر میزان بازده کاری آنان
5- بررسی راهکارهای ارتقا ویژگیهای شخصیتی و هویتی کارکنان
6- بررسی اعطای تسهیلات و امکانات رفاهی بر تقویت روحیه و انگیزه شغلی کارکنان
7- بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان سلامت و فساد اداری
8- بهینه سازی سیستم نیاز سنجی آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
9- بررسی روابط متقابل مولفه های رفتاری از قبیل : سبک رهبری ومدیریت ، وضعیت انگیزش ، نوع ارتباطات ، بازی های قدرت و سیاست ، میزان تعارض و تضاد و .... با فرهنگ سازمانی در قالب پروژه های تحقیقاتی مستقل
10- مطالعه بررسی و تعیین آسیب های ساختارهای غلط مدیریتی برای جامعه و ایجاد روش های مهندسی مجدد در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
11- طراحی مجدد فرایند های انجام کار در سازمان های دولتی در راستای توانمند سازی کارکنان و مدیران در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
12- باز مهندسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی متناسب با ساختار سازمان های توانمند
13- طراحی نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس
14- بررسی عوامل موثر درمدیریت ایمنی اماکن ورزشی شیراز یا استان – ارائه الگو
15- زمینه های کارآفرینی در ورزش استان و ارائه راهکارها
16- ضرورت و ارزشیابی عملکرد اجرای ماده 88 درروند توسعه ورزش استان و ارائه راهبردهای مناسب
17- بررسی نقش و جایگاه مدیریتی ورزش بانوان در ساختار سازمانی اداره کل ورزش و جوانان فارس
حوزه فرهنگی و جوانان
1- بررسی اصل عدم مداخله درحقوق بین الملل وفقه اسلامی (تامل برمداخله فرهنگی تهاجم فرهنگی دربین جوانان شیراز)
2- بررسی عوامل موثر بر تغییرات الگوی سن ازدواج در بین جوانان و پیامد های آن
3-تاثیر مشاوره قبل و بعد از ازدواج بررضایت از زندگی زناشویی در بین جوانان
4- بررسی دلایل ناسازگاری زناشویی و طلاق در بین زوجین جوان و راهکارهای عملی کاهش آن
5- بررسی مسائل و مشکلات زنان جوان مطلقه و ارائه راهبردهای حمایتی از آنان
6-رفتارهای پرخطر در بین جوانان : وضعیت ، چالش ها و راهبردها
7- بررسی روند جرائم و آسیب های اجتماعی در بین جوانان
8- وضعیت الگوهای شادمانی در میان جوانان
9- اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر
10- بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل موثر آن
11- بررسی اشکال و سطوح مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و عوامل موثر بر آن
12-توسعه ملی و مشارکت جوانان : رویکردها ، سیاست ها و تجارب عملی کشور
13- عوامل و رشد بر شکل گیری هویت اجتماعی در بین جوانان
14- آسیب شناسی گرایش جوانان به عرفان های نوظهور ، شیطان پرستی
15- بررسی نقش و ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال جوان در استان ها
16- مقایسه تطبیقی آموزش سواد رسانه ای و سیاست های سواد رسانه ای در ایران و جهان (با تاکید بر جوانان)
17- علل و عوامل موثر بر میزان شادی و یاس اجتماعی جوانان


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

پست الکترونیک:

نظرات: