معرفی کارگزاران
تورج موید
سمت:
مدیرسایت و دبیر شورای مطالعات و پژوهش های راهبردی ورزش و جوانان فارس
مدرک تحصیلی:
دکتری
شماره تماس:
07132298139
ایمیل:
pazhooheshvjf@gmail.com
همراه:
09173139498

لیلا حیدری
سمت:
کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی:

شماره تماس:
07132298139
ایمیل:
pazhooheshvjf@gmail.com
همراه:


محمدرضا صلواتی
سمت:
مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی:

شماره تماس:
07137317051
ایمیل:
mohammadrezasalavati@yahoo.com
همراه:
09336267743