اخیرا محققان ایتالیایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که کودکانی که بیشتر کتاب می خوانند در سال های آینده زندگی خود درآمد بیشتری کسب می کنند. بر اساس یافته های محققان دانشگاه پاوودای ایتالیا به نظر می رسد این کودکان در آینده قدرت اقتصادی بیشتری دارند و از ذهن خلاقانه تری برخوردار هستند.

لیست دارو های دوپینگی ممنوعه 2019

آرشیو مطالب